ISO сертификати

ISO 14001:2015 + Cor. 1:2009

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на околната среда, даващи възможността на организацията да разработи и приложи процедури и цели, които са съобразени със законовите изисквания и други изисквания, които организацията документирано е приела.

BS OHSAS 18001:2007

BS OHSAS 18001 е рамкова система за управление на здравето и безопасността на труда и е част от OHSAS 18000 (понякога неправилно идентифицирани като ISO 18000) серия от стандарти, заедно с OHSAS 18002професионален

ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2008 е международен стандарт, свързан със системата за управление на качеството, приложим за всяка организация, от всички видове бизнес сектори и дейности. ISO 9001: 2015 се основава на осем принципа за управление на качеството (всички основни за добра бизнес практика).

Сертификати от Камара на строителите в България