Жилищни сгради с подземни гаражи в УПИ V - 589  и УПИ IV - 590 , кв. 23, м. "жк. Връбница 2 ", район Връбница, гр. София

Завършеност на етап акт 16

Общо РЗП – 5 501 м

РЗП на сграда в УПИ IV – 3 686 м

РЗП на сграда в УПИ V – 1 815 м

Срок за изпълнение: от 10.01.2018 до 04.06.2019 г.

 

 

 

Многофамилна жилищна сграда с магазин,  сладкарница, медицински център и подземни гаражи,  УПИ. VII-10,11, кв. 386, местност "Здраве”

 РЗП – 2 194 м

Срок за изпълнение: от 18.07.2016 до 31.01.2018 г.

 

  

 

 

Супермаркет, гр. София, кв. Красно село

Завършеност на етап Aкт 16

 

РЗП: 5346,66 м2

Срок на изпълнение: от 01.09.2017 г. до 02.04.2018 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

 Реконструкция, преустройство и пристрояване на почивна станция и стопанска сграда в къща за гости с бистро "Бавария", община Сандански

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 1050.26 м2

Срок за изпълнение: от 06.05.2017 г.  до 01.05.2018 г.

Административна сграда с магазини и подземни гаражи на "Дарик Радио", гр. София

Завършеност на етап Aкт 14

РЗП: 4 303 м2

Срок за изпълнение: 07.03.2017 г. - 02.12.2017 г.

Ремонт на кино "Люмиер "

Срок за изпълнение: 31.01.2017 г. - 08.03.2017 г.

Супермаркет, гр. Самоков

РЗП: 1980 м2

Срок на изпълнение: от 21.02.2017 г. до 03.07.2017 г.

Многофункционални сгради с подземен паркинг "Витоша Вю", м. Кръстова вада, София

Завършеност на етап Aкт 14

Общо РЗП: 17 399 м2

РЗП Сграда 1: 3311 м2

РЗП Сграда 2: 4082 м2

РЗП Сграда 3: 5006 м2

РЗП Сграда 4: 5000 м2

Срок на изпълнение на сграда 3: от 18.01.2016 г. до 09.08.2017 г.

Срок на изпълнение на сгради 1 и 2: от 05.04.2017 г. до 13.10.2017 г.

 

Завършеност на етап Aкт 16

Срок на изпълнение на сграда 3: от 09.08.2017 г. до 27.01.2018 г.

Срок на изпълнение на сгради 1 и 2: от 13.10.2017 г. до 20.04.2018 г.

 

Супермаркет, гр. София, район Младост

РЗП: 2178 м2

Срок на изпълнение: от 01.03.2016 г. до 13.08.2016 г.

 

 

"Изграждане на система за охлаждане от подземни съоръжения - резервоари за вода 4 бр. по 50 куб. м и помпена станция с пожарогасителна инсталация за охлаждане и дренчерна завеса за създаване на воден екран при пожар между жп цистерни и автоцистерни към въведени в експлоатация складово стопанство за втечнен въглероден газ пропан бутан и автоналивно изливно устройство, административно битова сграда, помпено компресорна станция и резервоари."

Срок на изпълнение: 15.11.2016 - 24.02.2017 г.