Хотелски комплекс „Витоша” Избрана

 

СМР по хотелски комплекс „Витоша” собственост на фирма МиВ

Срок на изпълнение: Януари - Септември 2004 г.