Супермаркет , гр. Казанлък

 

Супермаркет, гр. Казанлък

РЗП: 1824 м2

Срок на изпълнение: 30.07.2015 г. – 25.01.2016 г.

 * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.