Oперативен обект Ново село, полигон на американската армия в България

 

Oперативен обект Ново село, полигон на американската армия в България

Инвеститор: Корпус на инженерите на американската армия;

Главен Изпълнител: Bilfinger Berger AG Germany;

Изпълнeтел на груб строеж и горивен терминал: Аргогруп Екзакт ООД;

РЗП: 51 000 м2

Галерия със снимки