Едроплощен хипермаркет магазин на самообслужване в УПИ IV276, 224, кв. 3, местност "Цар Борис III", район "Красно село", гр. София

Едроплощен хипермаркет магазин на самообслужване  в УПИ IV276, 224, кв. 3, местност  "Цар Борис III", район "Красно село",  гр. София

РЗП: 6482 м2

 Срок  за изпълнение: 5.05.2016 г. до 18.01.2017 г.