Рехабилитация на площадкови настилки на бензиностанция ШЕЛ, Енево Юг

 

Рехабилитация на площадкови настилки на бензиностанция ШЕЛ, Енево Юг

Площ на ремонтирания участък: 5149 м2

 Период на изпълнение: 07.09.2016 - 07.10.2016 г.