Складово стопанство Депо Разград пропан бутан

"Изграждане на система за охлаждане от подземни съоръжения - резервоари за вода 4 бр. по 50 куб. м и помпена станция с пожарогасителна инсталация за охлаждане и дренчерна завеса за създаване на воден екран при пожар между жп цистерни и автоцистерни към въведени в експлоатация складово стопанство за втечнен въглероден газ пропан бутан и автоналивно изливно устройство, административно битова сграда, помпено компресорна станция и резервоари."

Срок на изпълнение: 15.11.2016 - 24.02.2017 г.