Супермаркет, гр. София

 

Супермаркет, гр. София

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 3677 м2

Срок на изпълнение: от 15.07.2019 г. до 13.02.2020 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.