Супермаркет, гр. София

 

Супермаркет, гр. София

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2410 м2

Срок на изпълнение: от 21.01.2020 г. до 07.09.2020 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.