Супермаркет, гр. Раковски

 

Супермаркет, гр. Раковски

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2053 м2

Срок на изпълнение: от 18.03.2020 г. до 25.08.2020 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.