Супермаркет, гр. Пловдив

 

Супермаркет, гр. Пловдив

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2 430 м2

Срок на изпълнение: от 08.02.2021 г. до 17.07.2021 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.