Проектиране и изпълнение на реконструкция и довършителни работи на пристройка към целодневна детска градина с. Казичене, район Панчарево - СО

 

Проектиране и изпълнение на реконструкция и довършителни работи 

на пристройка към целодневна детска градина с. Казичене, район Панчарево -  СО

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 817 м2

Срок на изпълнение: от 06.10.2021 г. до 13.07.2022 г.