Текущи

Текущи (5)

Сграда за обществено обслужване хипермаркет, подземен резервоар и паркинг, гр. София, ж.к. Люлин 3

 

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 5 150 м2

Срок на изпълнение: от 09.03.2023 г. до 24.09.2023 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ IV–503.699-магазини и обществено обслужване, кв.110, по УП на гр. Карлово, община Карлово

 

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2 620 м2

Срок на изпълнение: от 13.09.2022 г. до 18.03.2023 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

1.     

1.     Жилищни сгради с подземни гаражи в УПИ IV-751, 1970, 1973, 1971, 1972, 2184, 1975, 2185,1978, кв. 112, м. "Кръстова вада", р-н Триадица, гр. София - ЕТАП 1 - Сграда 4, част от комплекс "Витоша Вю"

Завършеност на етап Aкт 14

 РЗП: 4 965 м2

Срок на изпълнение: от 15.09.2022 г. до 25.01.2023 г.

 

 

Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 17 700 м2

Срок на изпълнение: от 04.01.2021 г. до 06.07.2023 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Административна сграда  с офиси, магазини и подземен гараж в УПИ IV-1563, кв.11, м. НПЗ "Хладилника-Витоша" - част юг, р-н Лозенец, гр. София

РЗП: 4 260 м2

Завършеност на етап Aкт 16

Срок за изпълнение: 25.10.2019 г. - 30.03.2023 г.