Текущи

Текущи (5)

Проектиране и изпълнение на целодневни детски градини, с. Бистрица, район Панчарево - СО

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 1 413 м2

Срок на изпълнение: от 07.01.2022 г. до 14.10.2022 г.

 

 

Разширение, реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки, ж.к. Малинова долина, р-н Студентски, гр.София  

Проект на архитектурно студио Cityscape

 

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 6 040 м2

Срок на изпълнение: от 04.01.2022 г. до 01.10.2022 г.

 

Проектиране и изпълнение на реконструкция и довършителни работи 

на пристройка към целодневна детска градина с. Казичене, район Панчарево -  СО

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 817 м2

Срок на изпълнение: от 06.10.2021 г. до 13.07.2022 г.

 

 

  

 

Преустройство и разширяване на логистичен център, с. Равно поле

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 17 700 м2

Срок на изпълнение: от 04.01.2021 г. до 06.07.2023 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Административна сграда  с офиси, магазини и подземен гараж в УПИ IV-1563, кв.11, м. НПЗ "Хладилника-Витоша" - част юг, р-н Лозенец, гр. София

РЗП: 4 260 м2

Завършеност на етап Aкт 16

Срок за изпълнение: 25.10.2019 г. - 01.08.2022 г.