Текущи

Текущи (1)

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

„АРГО 19” ООД – София

 

гр. София 1186, Област София (столица), Община Столична, район Панчарево, ул. „Патриарх Герман“ № 140

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

съобщава

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

„Изграждане на еднофамилни свободно стоящи жилищни сгради, прилежаща инфраструктура и локално пречиствателно съоръжение“ в поземлени имоти с идентификатори 14831.6541.663, 14831.6541.662, 14831.6541.661, 14831.6541.665, 14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6541.664, 14831.6541.655, 14831.6541.656, 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659, 14831.6541.660, 14831.6506.4, м. „Терасите“, с. Герман, район Панчарево, Столична община.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти - гр. София 1186, Област София (столица), Община Столична, район Панчарево, ул. „Патриарх Герман“ № 140

Димо Коцев, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., моб. тел. +359 88 422 40 40

/лице, адрес, телефон/

 

„АРГО 19” ООД – София чрез интернет страницата си www.argogroup-exact.com, осигурява обществен достъп за период от 14 дни, за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица, до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на еднофамилни свободно стоящи жилищни сгради, прилежаща инфраструктура и локално пречиствателно съоръжение“ в поземлени имоти с идентификатори 14831.6541.663, 14831.6541.662, 14831.6541.661, 14831.6541.665, 14831.6541.666, 14831.6541.667, 14831.6541.668, 14831.6541.669, 14831.6541.664, 14831.6541.655, 14831.6541.656, 14831.6541.657, 14831.6541.658, 14831.6541.659, 14831.6541.660, 14831.6506.4, м. „Терасите“, с. Герман, район Панчарево, Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riоsv@riew-sofia.org и на гр. София 1186, район Панчарево, ул. „Патриарх Герман“ № 140 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,

 

 

 

Приложение:

 

1.    Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС  - https://www.argogroup-exact.com/images/Prilojenie_No2.pdf