Обществени

Обществени (138)

Сграда за обществено обслужване хипермаркет, подземен резервоар и паркинг, гр. София, ж.к. Люлин 3

 

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 5 150 м2

Срок на изпълнение: от 09.03.2023 г. до 24.09.2023 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Магазин за хранителни и промишлени стоки в УПИ IV–503.699-магазини и обществено обслужване, кв.110, по УП на гр. Карлово, община Карлово

 

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2 620 м2

Срок на изпълнение: от 13.09.2022 г. до 18.03.2023 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

1.     

Проектиране и изпълнение на целодневни детски градини, с. Бистрица, район Панчарево - СО

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 1 413 м2

Срок на изпълнение: от 07.01.2022 г. до 15.01.2023 г.

 

 

Разширение, реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки, ж.к. Малинова долина, р-н Студентски, гр.София  

Проект на архитектурно студио Cityscape

 

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 9 268 м2

Срок на изпълнение: от 04.01.2022 г. до 10.11.2022 г.

 

Хипермаркет, гр. София, Младост 4

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 5 065 м2

Срок на изпълнение: от 25.11.2021 г. до 23.05.2022 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Проектиране и изпълнение на реконструкция и довършителни работи 

на пристройка към целодневна детска градина с. Казичене, район Панчарево -  СО

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 817 м2

Срок на изпълнение: от 06.10.2021 г. до 13.07.2022 г.

 

 

  

 

 

Супермаркет, гр. Пловдив

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 2 430 м2

Срок на изпълнение: от 08.02.2021 г. до 17.07.2021 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Административна сграда с помещение за трафопост и ограда на ул. "Денкоглу"№6, УПИ II-10 от кв. 306, м. "Центъра" София, идентификатор 68134.1001.89

Завършеност на етап Aкт 14

 РЗП: 4 950 м2

Срок на изпълнение: от 30.10.2020 г. до 19.07.2021 г.

 

  

Паркинг към супермаркет, гр. София

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 931 м2

Срок на изпълнение: от 26.11.2020 г. до 20.01.2021 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Супермаркет, гр. Троян

Завършеност на етап Aкт 16

 РЗП: 1 959 м2

Срок на изпълнение: от 16.10.2020 г. до 31.03.2021 г.

 

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.