Обществени

Обществени (133)

Едроплощен хипермаркет магазин на самообслужване  в УПИ IV276, 224, кв. 3, местност  "Цар Борис III", район "Красно село",  гр. София

РЗП: 6482 м2

 Срок  за изпълнение: 5.05.2016 г. до 18.01.2017 г.

Автосервиз, шоурум, офиси и склад“ в УПИ I-38,39 в кв. 12 с. Горни Богров, район Кремиковци, м. "Траскето", Столична община

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 3175 м2

 Срок за изпълнение: от 11.05.2016 г. до 31.08.2017 г.

Цялостна реконструкция на хотел „Янтра”, гр. Велико Търново

РЗП 11 000 м2

Срок на изпълнение: Април 2005-Декември 2005 г.

Винарска изба, с.Капатово, общ. Петрич

РЗП: 2200 м2

Срок на изпълнение: 15 септември 2012г - 11 Юни 2013 г.

Аргогруп Екзакт ООД изпълнява строително-ремонтни работи на магазини "Vivatel_БТК" в цялата страна за периода юли 2009 г. - юли 2010 г.

Изпълнение на груб строеж на Офис сграда с подземни гаражи, р-н Триадица, гр.София

РЗП: 1500 м2

Срок за изпълнение: 27 август 2012 - 13 януари 2013 г.

Търговски складове в СПЗ "Слатина-юг”, гр.София

Срок на изпълнение: Юни – Юли 2007 г.

Офис сграда на бул. Тодор Александров, гр. София.

РЗП: 10 300 м2

Срок за изпълнение: 21 май 2010 г. – 31 декември 2011 г.

Довършителни работи по новопостроен Източно Православен Храм „Св. Висарион Смолянски”, гр. Смолян

РЗП: 2 100 м2

Срок на изпълнение: Август 2004 - Юли 2006 г.

Православен храм "Свети Георги Победоносец" в Жилищен комплекс "Бяла Черква"

Официално откриване - 03 май 2009 г.