Обществени

Обществени (133)

Специализирана Очна Болница в УПИ VIII – 16 „за болнично заведение“ в кв. 3 по плана на жил. група западно от болничния комплекс на ВМИ, гр.Варна

РЗП: 4100 м2

Срок на изпълнение : 13.01.2014 – 28.02.2015 г.

 

Oперативен обект Ново село, полигон на американската армия в България

Инвеститор: Корпус на инженерите на американската армия;

Главен Изпълнител: Bilfinger Berger AG Germany;

Изпълнeтел на груб строеж и горивен терминал: Аргогруп Екзакт ООД;

РЗП: 51 000 м2

Ново тяло към гранд хотел "Мургавец", Пампорово

Срок на изпълнение: Октомври 2004 - Декември 2004

РЗП: 12 100 м2

Аргогруп Екзакт ООД изпълнява строително-ремонтните работи на търговските обекти на "М-тел" в цялата страна от август до декември 2010 г.

Изпълнение на груб строеж и довършителни работи на Административна сграда с магазини и подземен гараж, бул.Черни връх, р-н Лозенец, гр.София

РЗП: 1300 м2

Срок за изпълнение: 24.08.2012 - 31.12.2013 г.

Супермаркет, гр. Велико Търново

РЗП: 1800  м2

Срок на изпълнение: 02 март - 16 юли 2012 г.

Реконструкция на супермаркет, гр. Стара Загора

Срок на изпълнение: 01 септември – 18 октомври 2010 г.

Супермаркет, район „Възраждане“ гр. София

РЗП: 1975 м2

Срок на изпълнение 28.08.2013 - 08.01.2014 г.

 

 

Супермаркет, гр. Смолян

РЗП: 3000 м2

Срок на изпълнение: 06 юни – 10 октомври 2011 г.

Супермаркет, гр. Сливен

РЗП: 1700 м2

Срок на изпълнение: 19 декември - 11 април 2012 г.