Обществени

Обществени (132)

Търговски център "Домко" – гр. Варна

РЗП: 2900 м2

Срок на изпълнение: 11 Юли 2012 - 11 Март 2013 г.

СМР на търговски център „Домко” в град Пловдив

РЗП: 1900 м2

Срок на изпълнение: Януари 2004 - Март 2004 г.

Търговски център "Домко" –гр. Бургас

РЗП: 3000 м2

Срок на изпълнение: Юни 2005 - Февруари 2006 г.

”Търговско – административна сграда "Домко" – УПИ ІІ, кв.119а, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново”, гр. София

РЗП: 6000 м2

Срок на изпълнение: декември 2007 - април 2009 г.

Изграждане на „Център за гуми „ДИАНА“, гр. Плевен

Срок на изпълнние: 17.06-28.02.2014 г.

Офис сграда с магазини и подземен гараж, бул. Черни връх , гр. София

РЗП: 10 000 м2

Срок на изпълнение: 22 септември 2012 г.

Игрална зала – гр. Пловдив

Срок на изпълнение: май - юли 2005 г.

Административна сграда на "Българската банка за развитие", ул."Дякон Игнатий" 1, гр. София

Етап I: Разрушителни работи

Срок за изпълнение: 3 Февруари - 11 Август 2013 г.

Преустройство на производствен цех на Булдекор в офис сграда с изложбена зала"

Срок на изпълнение: Февруари 2005 - Март 2005 г.

БИЛЛА Маркет, Стара Загора

Срок на изпълнение: 03 Октомври– 20 Декември 2009

РЗП: 1700 м2