Обществени

Обществени (133)

Супермаркет, гр. София, район Връбница

Завършеност на етап Aкт 16

 

РЗП: 1876 м2

Срок на изпълнение: от 15.07.2018 г. до 13.12.2018 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Супермаркет, гр. Варна

Завършеност на етап Aкт 16

 

РЗП: 5859 м2

Срок на изпълнение: от 22.03.2018 г. до 01.12.2018 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

Административна сграда  с подземен паркинг в кв. 90, м. Кръстова вада, гр. София

Завършеност на етап Aкт 14

РЗП: 4 265 м2

Срок за изпълнение: 13.03.2018 г. - 08.10.2018 г.

 

Супермаркет, гр. София, кв. Красно село

Завършеност на етап Aкт 16

 

РЗП: 5346,66 м2

Срок на изпълнение: от 01.09.2017 г. до 02.04.2018 г.

 

  * Липсват приложени снимки и обяснения поради политика за конфиденциалност на фирмата възложител.

 

 Реконструкция, преустройство и пристрояване на почивна станция и стопанска сграда в къща за гости с бистро "Апостолите", община Сандански

Завършеност на етап Aкт 16

РЗП: 1050.26 м2

Срок за изпълнение: от 06.05.2017 г.  до 15.03.2019 г.

Административна сграда с магазини и подземни гаражи на "Дарик Радио", гр. София

Завършеност на етап Aкт 14

РЗП: 4 303 м2

Срок за изпълнение: 07.03.2017 г. - 02.12.2017 г.

Ремонт на кино "Люмиер "

Срок за изпълнение: 31.01.2017 г. - 08.03.2017 г.

Супермаркет, гр. Самоков

РЗП: 1980 м2

Срок на изпълнение: от 21.02.2017 г. до 03.07.2017 г.

Супермаркет, гр. София, район Младост

РЗП: 2178 м2

Срок на изпълнение: от 01.03.2016 г. до 13.08.2016 г.

 

 

"Изграждане на система за охлаждане от подземни съоръжения - резервоари за вода 4 бр. по 50 куб. м и помпена станция с пожарогасителна инсталация за охлаждане и дренчерна завеса за създаване на воден екран при пожар между жп цистерни и автоцистерни към въведени в експлоатация складово стопанство за втечнен въглероден газ пропан бутан и автоналивно изливно устройство, административно битова сграда, помпено компресорна станция и резервоари."

Срок на изпълнение: 15.11.2016 - 24.02.2017 г.